Đaci razgledaju sliku „Bitka kod Sente“, Sombor

You may also like...