Nacionalni praznik Rusina u Srbiji, Bikić Do (Šid), 14.1.2017.

You may also like...