“Sačijada” i tamburaši na Stražilovu, Sremski Karlovci, 28. maj 2017.

You may also like...