Štrand i labudovi, Novi Sad, 25. januar 2017.

You may also like...