Sve mora pisati u ugovoru o turističkom aranžmanu, podseća nadležno ministarstvo

You may also like...